فیلم The Monkey King: The Legend Begins 2022

فیلم The Monkey King: The Legend Begins 2022

دانلود فیلم شاه میمون: افسانه آغاز می شود The Monkey King: The Legend Begins 2022 : راهبی از دیار غرب در قرن هفتم از اروپا به چین سفر می کند و داستان این فیلم از زبان او بازگو می شود. او مسئول نگهداری صد طومار نقاشی شده است که هر کدام روایتگر یکی از وقایع زندگی شاه میمون هستند؛ و اینگونه افسانه آغاز می شود...

فیلم The Monkey King 3 2018

فیلم The Monkey King 3 2018

دانلود فیلم میمون شاه 3 The Monkey King 3 2018 : یک راهب مسافر و پیروانش خود را در سرزمینی می یابند که تنها زنان در آن زندگی می کنند.

فیلم The Monkey King 2 2016

فیلم The Monkey King 2 2016

دانلود فیلم شاه میمون 2 The Monkey King 2 2016 : هنگامی که یک راهب مسافر در یک زمین بایر گیر می کند، پادشاه میمون باید او را در سراسر زمین همراهی کند تا متون مقدس را بازیابی کند و از او در برابر یک شیطان شیطانی محافظت کند.

فیلم The Monkey King Havoc in Heavens Palace 2014

فیلم The Monkey King Havoc in Heavens Palace 2014

دانلود فیلم ویران کردن پادشاه میمون در کاخ بهشتی The Monkey King Havoc in Heavens Palace 2014 : میمونی که از سنگ بهشت ​​متولد شده است، قدرت‌های ماوراء طبیعی پیدا می‌کند و باید با ارتش خدایان و شیاطین بجنگد تا جایگاه خود را در بهشت ​​پیدا کند.