انیمیشن Minions & More 2 2022

انیمیشن Minions & More 2 2022

دانلود انیمیشن مینیون ها و بیشتر 2 Minions & More 2 2022 : «مینیون ها و بیشتر 2»، مجموعه فیلم های کوتاه انیمیشنی شامل «مهمانی فیل» و «بینکلی نلسون آشفته» از کمپانی سازنده مجموعه «من نفرت انگیز» است.

انیمیشن Minions & More 1 2022

انیمیشن Minions & More 1 2022

دانلود انیمیشن مینیون ها و بیشتر 1 Minions & More 1 2022 : این مجموعه از فیلم هایی کوتاه با حضور مینیون ها از فرانشیز «من نفرت انگیز»، شامل مینی فیلم هایی همچون «چرخ های تمرین»، «توله سگ» و «زرد، سیاه جدید است» می شود.