فیلم Men in Black: International 2019

فیلم Men in Black: International 2019

مردان سیاهپوش همیشه زمین را در برابر زباله های عالم محافظت کرده اند. در این ماجراجویی جدید ، آنها با بزرگترین تهدید خود تاکنون مقابله می کنند: خال در سازمان مردان سیاهپوست.

فیلم Men in Black 3 2012

فیلم Men in Black 3 2012

مامور J به موقع به روزهای اولیه M.I.B. در سال 1969 سفر می کند تا جلوی ترور یک فرد بیگانه به دوست خود Agent K و تغییر تاریخ را بگیرد.

فیلم Men in Black II 2002

فیلم Men in Black II 2002

مامور جی پس از ظهور مجدد پرونده ای از گذشته کی ، برای یافتن نماینده کی و بازگرداندن حافظه او فرستاده می شود.