فیلم Iron Man 2008

فیلم Iron Man 2008

مهندس میلیاردر تونی استارک پس از اسارت در یک غار افغانستان ، یک زره پوش منحصر به فرد مسلحانه برای مبارزه با شر درست می کند.

فیلم Iron Man 3 2013

فیلم Iron Man 3 2013

وقتی دنیای تونی استارک توسط یک تروریست نیرومند به نام ماندارین متلاشی می شود ، او ادیسه بازسازی و قصاص را آغاز می کند.

فیلم Iron Man 2 2010

فیلم Iron Man 2 2010

با توجه به اینکه جهان اکنون از هویت او به عنوان مرد آهنی آگاه است ، تونی استارک باید با کاهش سلامتی خود و یک مرد دیوانه انتقام جویانه که با میراث پدرش ارتباط دارد مبارزه کند.