فیلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022

فیلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022

دانلود فیلم دکتر استرنج در دنیاهای موازی جنون Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 : دکتر استفان استرنج طلسم ممنوعه ای می زند که راه را به روی چندجهانی باز می کند، از جمله نسخه های دیگری از خودش، که تهدیدشان برای بشریت برای نیروهای ترکیبی استرنج، وانگ و واندا ماکسیموف بسیار بزرگ است.

فیلم Doctor Strange 2016

فیلم Doctor Strange 2016

دانلود فیلم دکتر استرنج 1 Doctor Strange 2016 : در سفری برای شفای جسمی و روحی، یک جراح مغز و اعصاب درخشان به دنیای هنرهای عرفانی کشیده می شود.