فیلم Carrie 2013

فیلم Carrie 2013

دانلود فیلم کری 4 Carrie 2013 : کری دختر نوجوانی‌ست که علی رغم میل مادرش که فردی به شدت مذهبی است، او قصد دارد به جشن رقصی که تامی روس ترتیب داده برود. اما رفتن او به این مجلس و دوری از مادرش، باعث میشود تا وی به توانایی حرکت اجسام به وسیله ذهنش پی ببرد... * نسخه دوبله پارسی (شبکه‌ Onyx)

فیلم Carrie 2002

فیلم Carrie 2002

دانلود فیلم کری 3 Carrie 2002 : "کری وایت" دختری تنها و درد کشیده است. او توسط دو همکلاسی و مادر سوء استفاده گرش کم کم به مرز جنون می رسد و دست به کارهای خطرناک می زند...

فیلم Carrie 1976

فیلم Carrie 1976

دانلود فیلم کری Carrie 1976 : کری وایت، یک دختر نوجوان خجالتی و بی دوست که در پناه مادر سلطه گر و مذهبی خود قرار گرفته است، پس از تحقیر شدن توسط همکلاسی هایش در مراسم جشن بزرگش، قدرت تله حرکتی خود را آزاد می کند.