فیلم Promising Young Woman 2020

فیلم Promising Young Woman 2020

زن جوانی که از یک واقعه غم انگیز گذشته خود آسیب دیده است ، به دنبال انتقام از کسانی است که از مسیر او عبور می کنند.