فیلم Batman 1989

فیلم Batman 1989

شوالیه تاریکی شهر گاتهام جنگ خود را علیه جرم و جنایت آغاز می کند و اولین دشمن اصلی اش جک ناپیر است ، یک جنایتکار که به یک جوکر آدم کشی دلقک تبدیل می شود.